کتابخانه عمومی آیت الله احمدی شهرکرد

پیشنهاد کتابخوانی آذرماهماهی‌ها پرواز می‌کنند

مریم بصیری

انتشارات کتاب جمکران/ ۳۱۱ صفحه


قنات، مظهر روشنایی

محمدرضا افضلی

شرکت انتشارات فنی ایران/ ۳۲ صفحه


کوچک جنگلی

امیرحسین فردی

قدیانی/ ۲۴۰ صفحه


این نقش‌ها واقعی است: نقش‌های زناشویی

سید مهدی خطیب

انتشارات مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) / ۵۵ صفحه

[ 1396,09,12 ] [ 14:32 ] [ کتابخانه آیت الله احمدی ]

[ نظرات (0) ]