کتابخانه عمومی آیت الله احمدی شهرکرد

اجرای برنامه های فرهنگی در سالروز تاسیس نهاد

نشست جمع خوانی در کتابخانه آیت الله احمدی شهرکرد                                        

                                                                                                                                                        


برگزاری نشست  کتاب خوان کتابخانه ای در کتابخانه آیت الله احمدی شهرکرد


[ 1396,12,17 ] [ 09:43 ] [ کتابخانه آیت الله احمدی ]

[ نظرات (0) ]